Sky Run 2019

24 alebo 12 hodinový medzinárodný beh
na budove Slovenského rozhlasu

17.-18. 5.

(10:00, 22:00)