Sky Run 2023

24 alebo 12 hodinový medzinárodný beh
na budove Slovenského rozhlasu

16.-17. 6.

(10:00, 22:00)