Sky Run 2017

24 alebo 12 hodinový medzinárodný beh
na budove Slovenského rozhlasu

12.-13. 5.

(10:00, 22:00)