Sky Run 2018

24 alebo 12 hodinový medzinárodný beh
na budove Slovenského rozhlasu

11.-12. 5.

(10:00, 22:00)